Informatie op de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel QC zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan QC niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Duur Certificeringstraject

QC geeft geen garantie voor de genoemde duur van een certificeringstraject, deze is afhankelijk van meerdere factoren zoals omvang van de organisatie.